نوشته‌ها

گلاسبید

کاربرد دانه های شیشه ای – مصارف گلاسبید

 کاربرد دانه های شیشه ای(Glass Bead) – مصارف گلاسبید

 کاربرد دانه های شیشه ای(Glass Bead) - مصارف گلاسبید

کاربرد دانه های شیشه ای(Glass Bead)

یکی از مصالح مصرفی در خط کشی جاده ها که در واقع قدمت بسیاری دارد دانه های شیشه است.

استفاده از این دانه ها یکی از مهم ترین معیارهای سنجش کیفیت خط کشی ها است.

مواد اولیه در زمینه ساخت دانه های شیشه ای:

ترکیب اصلی دانه های شیشه ای ماده شیمیایی sio2یا اکسید سلیسیوم می باشد.

استفاده از گلاسبید (دانه های شیشه ای)در خط کشی علاوه بر بازتاب نور برگشتی از رنگهای ترافیکی که به دلیل قوانین اپتیکی حاکم بر ان صورت می گیرد قادر است در شب وتحت شرایط دید محدود قدرت دیده شدن وعمق دید خطکشی راه ها را از دید راننده افزایش دهد.

 

انواع گلاسبید

انواع گلاسبید

همانگونه که گفته شد گلاسبید انواع مختلفی دارد وهرنوع ان کاربرد خاصی دارد.

در این نوشتار ابتدا به معرفی انواع گلاسبید می پردازیم.

1-گلاسبید سایز1تا125میکرون

2-گلاسبید سایز125تا300میکرون

3-گلاسبید سایز 300تا500میکرون

4-گلاسبید سایز500تا710میکرون

5-گلاسبید سایز125تا710میکرون

گلاسبید سایز1تا125میکرون که ریزترین سایز موجود گلاسبید می باشد.این سایز بیشتر در سندبلاست یا رسوب زدایی سطح فلزات کاربرد دارد.

از دیگرمصارف این سایز می توان به کاربرد ان در صنعت حفاری اشاره نمود.در صنعت حفاری استفاده از گلاسبید باعث جلوگیری از چسبیدن گل ولای به مته ها می شود وبا ایجاد سطحی لغزنده باعث تند شدن حرکت چرخشی مته ها شده وکارایی انها را افزایش می دهد.

هم چنین استفاده از گلاسبید با ایجاد یک لایه پوششی در سطح دیواره چاه ها از ریزش انها جلوگیری می کند.

انواع گلاسبید

گلاسبید1تا125میکرون