گلاسبید

گلاسبید

واژه گلاسبید یا glass bead از کلمه glass به معنی شیشه و bead به معنی مهره است.

glass bead در واقع دانه های کروی از جنس شیشه است که اندازه ذرات ان از 1تا710 میکرون می باشد.

گلاسبید عموما در خط کشی جاده ها کاربرد دارد.

دلیل استفاده از گلسبیددر خط کشی دارابودن قابلیت بازتاب نور است.

استفاده از glass bead در خط کشی نقش بسیار مهمی در هدایت امن ترافیک جاده ای و رانندگی ایمن دارد.

این نقش بسیار مهم بیشتر در شب نمود پیدا می کند.در روز به دلیل تضاد رنگی ایجاد شده بین خط کشی و جاده ،خط کشی قابل رویت بوده ولی در شب دانه های شیشه ای نور ساطع شده از چراغ وسایل نقلیه را به چشم راننده بازمی گرداند و خط کشی قابل رویت می شود وبدون وجود glass bead رانندگی در شب تقریبا غیر ممکن و با مخاطرات بسیاری،مخصوصا در هوای مه الود همراه است.

 

"<yoastmark