سندبلاست

سندبلاست

سندبلاست کلمه ای انگلیسی بوده و از دو کلمه sand به معنی ماسه وblast به معنی انفجار وپرتاب کردن می باشد. در صنعت، سندبلاست به مفهوم پاشش ماسه با سرعت زیاد می باشد که علاوه برماسه از انواع دیگر ساینده ها نیز استفاده می شود.

کاربردهای سندبلاست:

  1. زنگ زدایی و رنگ برداری سطوح داخلی و خارجی قطعات وتمیزی سطوح والودگی های چسبیده به ان.

  2. زبر کردن سطح قطعه برای اعمال پوشش مخصوص.

  3. اماده کردن قطعات برای انواع ابکاری های صنعتی تزئینی یا رنگ.

نوشتن واعمال نقوش مختلف،برداشتن سطح قطعه یا برجسته کردن ان مانند سطوح شیشه ای چوبی و ام دی اف

انواع ساینده ها درسندبلاست
درصنعت بلاستینگ از ساینده های مختلفی برای اهداف متفاوت استفاده می شود این ساینده ها عبارت اند از:
ماسه سیلیس-پودر شیشه -گلو له های شیشه ای یا گلاسبید-مسباره -خاکه سرامیک-اکسید المینیوم-گریت فولاد و گلوله های فولادی
انتخاب نوع ساینده ها بر اساس شکل، سختی  وچگالی ان صورت می گیرد و براین اساس باید از چند نمونه ساینده استفاده شده تا بهترین ان انتخاب گردد.
سندبلاست

سندبلاست

 

گلاسبید

کاربرد دانه های شیشه ای – مصارف گلاسبید

 کاربرد دانه های شیشه ای(Glass Bead) – مصارف گلاسبید

 کاربرد دانه های شیشه ای(Glass Bead) - مصارف گلاسبید

کاربرد دانه های شیشه ای(Glass Bead)

یکی از مصالح مصرفی در خط کشی جاده ها که در واقع قدمت بسیاری دارد دانه های شیشه است.

استفاده از این دانه ها یکی از مهم ترین معیارهای سنجش کیفیت خط کشی ها است.

مواد اولیه در زمینه ساخت دانه های شیشه ای:

ترکیب اصلی دانه های شیشه ای ماده شیمیایی sio2یا اکسید سلیسیوم می باشد.

استفاده از گلاسبید (دانه های شیشه ای)در خط کشی علاوه بر بازتاب نور برگشتی از رنگهای ترافیکی که به دلیل قوانین اپتیکی حاکم بر ان صورت می گیرد قادر است در شب وتحت شرایط دید محدود قدرت دیده شدن وعمق دید خطکشی راه ها را از دید راننده افزایش دهد.