انواع گلاسبید

انواع گلاسبید

همانگونه که گفته شد گلاسبید انواع مختلفی دارد وهرنوع ان کاربرد خاصی دارد.

در این نوشتار ابتدا به معرفی انواع گلاسبید می پردازیم.

۱-گلاسبید سایز۱تا۱۲۵میکرون

۲-گلاسبید سایز۱۲۵تا۳۰۰میکرون

۳-گلاسبید سایز ۳۰۰تا۵۰۰میکرون

۴-گلاسبید سایز۵۰۰تا۷۱۰میکرون

۵-گلاسبید سایز۱۲۵تا۷۱۰میکرون

گلاسبید سایز۱تا۱۲۵میکرون که ریزترین سایز موجود گلاسبید می باشد.این سایز بیشتر در سندبلاست یا رسوب زدایی سطح فلزات کاربرد دارد.

از دیگرمصارف این سایز می توان به کاربرد ان در صنعت حفاری اشاره نمود.در صنعت حفاری استفاده از گلاسبید باعث جلوگیری از چسبیدن گل ولای به مته ها می شود وبا ایجاد سطحی لغزنده باعث تند شدن حرکت چرخشی مته ها شده وکارایی انها را افزایش می دهد.

هم چنین استفاده از گلاسبید با ایجاد یک لایه پوششی در سطح دیواره چاه ها از ریزش انها جلوگیری می کند.

انواع گلاسبید

گلاسبید۱تا۱۲۵میکرون